[ Hoved - Liste - Forklaring - Statistikk - Historie - Plagiater ]

Forklaringer til Dagens Ord

Denne lista inneholder definisjoner/forklaringer til de fleste Dagens Ord. Tallene i parentes er datoen for ordet, i ISO-format (år-måned-dato). Ideelt sett skulle det ha vært linker fra forklaringene til den kronologiske lista (og omvendt), men med det store antallet ord som har bygd seg opp etterhvert, er det rett og slett ikke mulig å gjøre det. Ikke for hånd, iallfall.

OBS: Lista er alfabetisert manuelt. Feil kan forekomme.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

acetat
(1999-03-18): salter som er basert på eddiksyre.
agarpølse
(1997-12-03): en slags pølse som er uspiselig for mennesker, men som mikroorganismer liker svært godt.
agentiv
(1997-11-03): hvis agentformen av et verb (f. eks. lærer av å lære) var et kasus, ville det antakeligvis hett agentiv.
akrostikon
(1998-09-21): lyrikk der de første bokstavene eller ordene i hvert strofe eller hvert vers, til sammen danner et ord eller en setning som gir mening. F. eks. Wilhelmus van Nassouwe, Nederlands nasjonalsang.
anarkistscrabble
(1998-12-14): versjon av brettspillet ScrabbleTM, der man ikke på forhånd avgjører en autoritet for hvilke ord som er gyldige eller ikke. Hvis man ikke seg i mellom klarer å avgjøre gyldighetsstatusen til et ord, er alle midler lovlige. Som regel kan man benytte alle slags sammensetninger av ord i Anarkistscrabble, så lenge man har en fantasifull og/eller troverdig forklaring på dem.
anbehetelse
(1997-12-17): noe det er strengt forbudt å benytte seg av når man skriver nynorsk.
andetale
(1998-11-13): et ord for politikersspråk, som kan være både nedsettende og oppskattende alt etter sammenhengen. Brukes i George Orwells roman 1984.
ansvarspulverisering
(1999-02-25): når ansvaret er likelig fordelt på et høyt antall personer, slik at ansvaret i praksis ikke ligger hos noen. Ordet er blitt brukt i forbindelse med flere ulike forhold: mobbeproblematikken (ingen vedkjenner seg ansvaret, alle begrunner enkelthandlinger med at de "følte seg presset til å gjøre det"), kriminelle bander (de kan ikke bringes for retten, selv om man vet at en av dem gjorde den ulovlige handlingen, så lenge ingen av dem vil avsløre hvem av dem som er den skyldige), og dessuten i maktstrukturer der man med vilje har fordelt ansvaret på flere posisjoner, og etterpå oppdager at det har ført til ansvarspulverisering.
antitese
(2000-05-12): det nøyaktig motsatte av en påstand (tese).
apokopere
(1997-11-03): det nordlendinger, spesielt bøfjerdinger, gjør med ordene. De kutter vekk e-endingene, slik at infinitivet å hoppe blir til å hopp, og substantivet ei kake blir til ei kak.
arachnoidea
(1997-09-23): spindelvevshinnen. Den midterste og tynneste av de tre hinnene som omgir hjerne og ryggmarg. Den ytterste heter dura mater, og den innerste heter pia mater.
arbeidsmarkedsetaten
(1997-11-07): etat som gir folk drittjobbene de ikke klarte å finne selv.
ard
(1999-10-14): primitiv plog uten veltebrett. Den bare løser opp jorda uten å vende den.
avlukke
(2000-01-24): 1. lite rom med toalett inni. 2. lite rom med skrivebord, evt. datamaskin inni.

B

bakvaske
(1999-06-01): 1. motarbeide, ødelegge for, stikke kjeppene i hjulene for. 2. vaske en i baken.
batterist
(1998-11-12): et formelt ord for trommis.
begredelig
(2000-03-22): helt fryktelig, elendig.
belgmørkt
(1999-08-31): har du sett hvor mørkt det er inni en belg (enten en blåsebelg eller en ertebelg)? Så mørkt er belgmørkt.
besifringsspill
(2000-02-09): improvisasjon etter akkordnavn som står over notelinjer.
bjelleklangifisere
(1998-08-24): den omarrangeringen gruppa Bjelleklang gjør med engelskspråklige sanger for å få dem til å passe til deres repertoar. Dette går ut på å å gjøre alle instrumentene om til a capella, og å lage en norsk utgave av teksten som ligner lydmessig på den engelske på enkelte nøkkelpunkter. F. eks. ble tittelverset i Spice Girls' Tell Me What You Really Want til "Si meg, hvor er Willy Brandt?" etter en slik bjelleklangifisering.
bladdag
(1999-01-19): den ukedagen forlagene legger ukebladene ut for salg. Er for tiden tirsdag, men har vært på mandag før.
blasert
(1997-10-21): om person: som har fått så mange inntrykk at ingenting gjør inntrykk på vedkommende lenger.
blæsj
(1999-08-19): motbydelig, formløs og ugjenkjennelig masse, som er motbydelig fordi man ikke kan se hva det er, uavhengig av om man vet hva det er. For eksempel, under en operasjon ser en lege de indre organene som indre organer, mens andre ser bare blæsj, selv om selvsagt de også er klare over at det er indre organer det dreier seg om.
blødme
(1998-10-12): en bløt vits.
blåne
(1998-10-07): det et fjell kalles, når det er så langt borte at det får et blålig skjær pga. atmosfærisk absorpsjon.
blåveisblå
(1997-11-17): antakeligvis en slags farge. Fra hørespillet Toffe og Andrea i Barnetimen for de minste en gang på 80-tallet:
Dynemyk og blåveisblå
dumpegod å hoppe på
rar og lang med snurr og bøyer
passe sprø til ablegøyer
lett å snu på, lett å vri på,
lett å danse på, og skli på
Dynemyk og blåveisblå
dumpegod å hoppe på!

En, to, tre, den blir et hus
for ei padde og ei mus,
for en gakk-gakk og en bamse
og der kan de krimse-kramse
rundt i ring til bena dovner
og de sovner
En, to, tre, den blir et hus
for ei padde og ei mus!

En, to, tre, ei pølse lang
blir til mast og klatrestang
klatr forsiktig, for den masten
gynger opp og ned med gasten
under er det storm på havet;
ikke fall i bølgekavet!
En, to, tre, ei pølse lang
blir til mast og klatrestang!

Dynemyk og blåveisblå
dumpegod å hoppe på
rar og lang med snurr og bøyer
passe sprø til ablegøyer
lett å snu på, lett å vri på,
lett å danse på, og skli på
Dynemyk og blåveisblå
dumpegod å hoppe på!
bombehagelig
(2000-01-17): 1. hvordan NATO-toppene hadde det under bombeangrepene mot Jugoslavia. 2. hvordan den jugoslaviske regjeringen hadde det under bombeangrepene mot Jugoslavia. 3. hvordan vanlige folk hadde det under bombeangrepene mot Jugoslavia.
boms
(1999-08-24): fattig person uten bolig, eller person som i utseende ligner på en slik.
bram
(1997-09-22): i Jon Bings roman Mizt - Gjenferdenes Planet drikker man en søtlig sprit, bram, når man vil feire noe. Den blir som oftest drukket i sammenheng med brask, som er en mer besk drikk.
brendevind
(1998-11-11): I Philip Newths roman Hmm?: agenten fra SKuRRk sier kråka Alfred konsekvent "brendevind" i stedet for "brennevin".
brølrap
(1999-05-10): et rap man ikke engang prøver å undertrykke.
bukfedme
(2000-02-15): fedme som legger seg i abdomen.
bæda
(1998-09-08): erteord. Alternativ stavemåte: "bædda".

C

colautsondring
(1997-12-12): når man opplever dette, bør man virkelig kutte ned på colainntaket.

D

dameskit
(1997-11-14): ekskrement fra kvinnemennesker.
delebil
(2000-02-24): bil man har kun for å ta deler av når det trengs til biler man bruker.
deppekassett
(1999-02-12): musikkassett (eller annen musikkinnspilling) som man spiller av når man er i en depresjon og/eller føler seg trist til sinns. Hensikten er enten å tilføre triste impulser (slik at man går dypere inn i seg selv og helbredelsesprosessen går raskere), eller i tilføre positive impulser (når depresjonen ikke er så dyp, og man vil komme seg videre). Mange mennesker har egne deppekassetter som de kommer tilbake til gang på gang, andre velger seg ut bestemte innspillinger til bestemte depresjoner.
desertør
(1999-01-07): soldat, som rømmer fra sin tropp for å unngå å delta i krigshandlinger.
diskgris
(1998-12-02): på datamaskiner med mer enn én bruker: person som legger beslag på mye mer diskplass enn han er tildelt. Under Unix resulterer dette ofte i at man får maskingenererte diskgrismeldinger i e-mailen, der det står en slags 10-på-topp liste over hvem som bruker mest diskplass.
doktorskrift
(1999-01-21): uleselig håndskrift. Basert på den (som oftest sanne) oppfatningen at leger skriver under på så mange papirer at deres signaturer med tiden har blitt redusert til en eneste krusedull, der høyst initialene er leselige.
drone
(2000-05-04): 1. hann som befrukter dronningen, i de insektartene denne finnes. 2. dyp basstone som ligger som et grunnlag hele tiden, i blåseinstrumenter som sekkepipe og didgeridoo.
drøvel
(1999-04-26): en kroppsdel. Forlengelse av den bløte ganen.
duespagetti
(1997-09-09): grillete byduer tilberedt med spagetti.
dugnad
(1999-05-19): ulønnet arbeidsinnsats der deltakerne gjør samfunnsnyttige oppgaver på eget initiativ.
dunk
(1999-10-13): 1. stor beholder, som er tiltenkt væske, og har håndtak. 2. en spesiell lyd. 3. et lett slag.
dødgang
(2000-02-01): den slakkhet i mekaniske innretninger som gjør at mindre bevegelser i styringsenheten (som f. eks. et ratt eller en spak) ikke gjør utslag i den prosessen en skal kontrollere (f. eks. styre en bil, senke ned eller opp en presse). For stor dødgang kan gjøre innretninger vanskelige å kontrollere, og i en bil kan det være en fare for trafikken.
døvebukk
(1997-12-05): moderne selskapslek. Reglene er ikke helt fastlagt ennå, men de kommer antakelig til å innbefatte bruk av øreplugger.

E

eller
(2000-03-30): en konjunksjon som angir valgfrihet eller forskjellige muligheter. I den boolske logikken skiller man mellom XOR, som har omtrent samme betydning som dagligspråkets "eller", og IOR, som har omtrent samme betydning som dagligspråkets "og/eller".
ettermiddagsoransje
(1998-12-10): en noe blass, gulaktig avskygning av oransje (dog ikke så gulaktig som oker).

F

falang
(1997-10-01): de "leddene" fingrene og tommelen består av. Alle fingrene har tre falanger, mens tommelen bare har to.
falv
(1998-09-05): det tenkte avkommet man får fra en fe og en alv. I virkeligheten kan de ikke krysses i det hele tatt.
farsinstinkt
(1999-03-04): den iboende følelsen i fedre som får dem til å ta seg av sine barn. Myten skal ha det til at farsinstinktet er dårligere utviklet enn morsinstinktet, men det foreligger ingen endelige vitenskapelige bevis på dette.
fasett
(2000-03-21): en av mange små, plane flater på et gjennomsiktig materiale.
fergekø
(1997-09-18): når en lang rekke med biler kjører forbi av ingen åpenbar grunn, sier man at det var en fergekø (uavhengig av om bilene skulle til en ferge, eller nettopp hadde kjørt av en ferge).
firhendig
(1999-09-16): når to personer spiller samtidig på samme tangentinstrument.
firsprang
(1999-10-07): en løpeteknikk som er tilpasset svært rask løping.
fjøs
(1999-08-30): bygning der man holder husdyr.
flaks
(1999-09-08): iboende, overnaturlig disposisjon for å bli utsatt for heldige sammentreff. Motsatt: uflaks.
flassfiber
(1999-02-03): trykkfeil for glassfiber.
flatterende
(1999-04-30): som smigrer eller forskjønner.
flikke
(1999-03-16): å foreta små, som regel unødvendige, justeringer på et arbeid.
flomål
(1998-11-19): så langt opp som sjøen gjennomsnittlig når når det er høyvann.
florere
(2000-03-23): 1. blomstre. 2. spre seg ukontrollert.
fnatt
(1999-08-26): tenkt medisinsk tilstand man blir offer for når man til stadighet blir utsatt for en frustrerende situasjon.
fomle
(2000-01-26): 1. å prøve å utføre målrettet finmotorikk med fingrene på en klosset måte. F. eks.: Han fomlet fælt med glidelåsen. 2. å gjøre ikke- målrettet finmotorikk med fingrene. F. eks.: Svein gikk og fomlet med en tom potetgullpose han hadde funnet i veigrøfta.
folkeetymologi
(1999-05-26): det at ord og uttrykk forvrenges fordi man tillegger dem å ha et annet opphav enn de egentlig har. Eksempler: kom-fram-og-sier for konferansier, undervisitet for universitet.
fonemrealisering
(1998-08-31): den måten man uttaler en språklyd på. Når forskjellige personer uttaler forskjellige lyder, men oppfatter dem som de samme, oppfatter man det som ett fonem, som har forskjellige realiseringer. For eksempel er den norske rulle-r-en en helt annerledes lyd enn skarre-r-en, men man oppfatter ikke ord med rulle-r som forskjellig fra ord med skarre-r.
foreldremusikk
(1999-02-15): musikk av den typen som en mener ens foreldre hørte/hører på, uavhengig om de virkelig gjorde/gjør det.
forgubbing
(1999-01-04): 1. en reell trussel mot norske bygdesamfunn, hvori fraflytting blant de unge fører til at det blir overvekt av eldre, og dermed nedsatt fødselsrate. 2. en reell trussel mot norske akademiske miljøer, som har for liten tilstrømning av unge mennesker, og dermed får en tilstivning av idémassen.
forkjært
(1998-09-24): adverb; om liggestilling: som gjør at man får smerter i nakke og/eller rygg. Kommer antakelig fra dansk forkert, "feil".
formidabel
(1999-09-22): i svært høy grad.
fortryde
(1999-04-20): angre. Dette er gammeldags språkbruk, og bør unngås.
forår
(1999-01-05): en av de fire årstider. Kommer etter vinteren og før sommeren. En typisk danisme, som bør unngås og erstattes med vår.
fremmedlukt
(1998-11-24): kroppslukten til fremmede personer. Merkes raskere, og på lengre avstand, av hunder, i den grad mennesker legger merke til den i det hele tatt.
frenetisk
(1998-11-20): noe man blir når man er skikkelig stressa.
freske
(1999-04-21): freskomaleri, maleri på våt murvegg. Svært krevende kunstform, siden fargene blekner svært etter at de har tørket, og den eneste måten å rette feil på, er å skrape vegg muren og legge på et nytt lag.
friksjonsbrann
(1997-11-27): press buksene dine hardt mot en slipestein drevet av en 100 hk motor. Du vil aldri bruke buksene igjen. Ikke bena heller, hvis du ikke tar av deg buksene først.
frist
(2000-03-20): 1. tidsrom som noe må være ferdig innen utløpet av. 2. tidspunkt noe må være ferdig innen.
frotté
(1999-06-07): tekstil, laget av bomull (eller i sjeldnere tilfeller av lin), med to sett varptråder, der den ene danner løkker på en eller begge sider av stoffet. Brukes ofte i badekåper eller i håndklær (til å frottere med).
fruktstrø
(1998-12-16): tilbehør med fruktsmak til softis. Selges ofte under markedsnavnet "tutti-frutti-strø".
fylkestrafikksikkerhetsutvalgssekretariatslederfunksjonene
(1999-05-04): de funksjonene lederen for sekretariatet i utvalget for trafikksikkerhet i fylket har. (Norges lengste ord, i følge Guinness' Rekordbok).
følgesvenn
(1999-03-12): 1. en venn som følger en annen. 2. person som har fagbrev i følging.

G

genitivspreposisjon
(1998-01-07): i språk som har både preposisjoner og kasus, en preposisjon som styrer genitiv. Eks.: tysk wegen.
gevant
(1998-09-25): klesplagg som er vidt og foldete. Svært populært blant musikklinjeelever, spesielt flagrende sådanne (dvs. gevantene, og ikke elevene).
glasshierarki
(1999-01-29): 1. hierarki, laget av glass. 2. hierarki av forskjellige drikkeglasstyper rangert etter størrelse el. rang.
glede
(1997-09-12): den mest kortvarige følelsen av alle.
gong
(1999-09-27): rund metallplate som man slår på for å frembringe lyd. Alternativ stavemåte: gongong.
gorrengelsk
(1998-11-18): britisk engelsk-engelsk som snakkes med skikkelig engelsk aksent, helst av en innfødt.
grabb
(2000-05-10): den delen av en gravemaskin man faktisk graver med.
graffiti
(1997-11-04): samlebetegnelse for piecer (kunstferdige dekorasjoner laget med sprayboks på en vegg) og tagging (slagord laget med sprayboks eller sprittusj på en vegg).
grevskap
(2000-02-18): geografisk region som kontrolleres av en greve.
groe
(1998-10-05): ny potetplante som begynner å vokse ut av potet. Svært nyttig i åkeren, men heller uheldig når poteten er ment å spises.
grom
(1999-09-02): virkelig, virkelig bra.

H

halvfabrikatum
(1998-12-04): en matvare av typen "tilsett kun vann", også kjent som posemat. Toro og Nestlè er kjente produsenter av dette. Halvfabrikata ligger midtveis på skalaen mellom boksemat og foredlete eller uforedlete råvarer.
havgapet
(1999-01-12): der øyrikeinnvånerne bor.
havøret
(1999-03-03): foreslått navn på den delen av Skulpturlandskap Nordland som står på Sortland. Dessverre er den av fantasiløse mennesker blitt kalt "Havøyet".
hen
(1999-01-20): foreslått kjønnsnøytralt personlig pronomen på norsk. Basert på finsk hän, som kan bety både han og hun.
hets
(1999-09-28): uttrykk for svært nedlatende holdninger mot enkeltpersoner eller grupper.
hildring
(2000-04-28): varm luft som står og vibrerer, og som kan forårsake optiske fenomener.
himmelglass
(1998-11-16): i Jon Bings roman En gammel romfarers beretninger besøker hovedpersonen en planet der det er svært sterk nordlysaktivitet over hele planeten. Siden innbyggernes kultur baserer seg på keramikk, blir dette fenomenet naturligvis hetende himmelglass.
hjerneknusemiddel
(1999-01-25): narkotikum.
hosteknapp
(1999-02-10): særskilt knapp som finnes i mange radiostudio. Virker ved at lyden fra studiomikrofonen blir koblet ut så lenge man holder inne knappen.
huskelefse
(1999-09-21): en norsk nylaging for det engelske "floppy disk". Siden vi i dag bruker det norske ordet "diskett" i stedet, kan det se ut til at nylagingen ikke ble særlig populær.
husmus
(2000-04-06): mus som gnager hull i veggene på menneskehus, og bor der og virker som skadedyr.
hvorfor
(1997-11-03): et spørreord. Brukes svært mye i lyrikken, tildels så mye at det er blitt et kjennetegn på dårlig lyrikk at ordet er et gjennomgangstema.
hypernym
(1999-06-03): ord som ligger over et annet i begrepshierarkiet. Begrep av typen "y er en form for x". F. eks. er "dyr" hypernym av både "hund", "katt" og "menneske", men ikke av "levende vesen" (som det er et hyponym av), eller "plante".
hypotekrente
(1997-10-27): det som i gamle dager tilsvarte dagens husbankrenter. Hovedpersonen i Vilhelm Mobergs Utvandrarna hadde problemer med å betale denne.
hårutisme
(1998-09-11): den oppfatning at soveposer av pels skal ha hårene utovervendt, som regel under det påskudd at det er slik i naturen (hos den forrige eieren av skinnet). Uttrykket stammer fra Peter Wessel Zapffes bok Barske Glæder, der han konkluderer med at hårutismen nok har utspilt sin rolle i dagens samfunn.

I

i
(1997-09-11): 1. preposisjon, betyr at noe er inneholdt av noe annet. 2. interjeksjon, gjerne utstøtt i forb. med redsel, etc. Varianter: iiiii, ik.
ingen
(1997-10-08): et ord som referer til 0 entiteter av bokmålets felleskjønn (utrum), men som ikke utelukker noe av intetkjønn.
innmari
(1999-04-15): veldig, svært, i stor grad. Har gjerne nedsettende bibetydning.
irrigasjon
(2000-05-11): anlegg for vanning av nytteplanter som vokser i åker.

J

jambe
(1998-01-09): versefot med to stavelser, der den første er trykklett, og den andre trykktung. En huskeregel for studenter av litteratur, er at "jambe" er en troké, og "troké" er en jambe.
jurist
(1999-04-21): advokat; person som er utdannet innen lov og rett.
juksepulverkaffepulver
(1998-10-13): pulver man lager juksepulverkaffe (f. eks. Nescafé) av.

K

kaffelars
(1998-09-28): 1. kaffekanne. 2. person som drikker ofte og mye kaffe.
kanbankort
(2000-04-07): innretning som brukes for å effektivisere industriell produksjon. Kanbankortene ligger i bunnen av esker med smådeler, inntil industriarbeiderne oppdager at esken er i ferd med å gå tom, hvorpå de straks fjerner kanbankortet og legger dem i en postkasse på et synlig sted i prouksjonslokalet. Lagerpersonalet går med jevne mellomrom og sjekker postkassen, tar ut kanbankortene, bruker informasjonen fra dem for å finne fram til de korrekte delene, etterfyller så eskene i produksjonslokalet og legger kanbankortene på plass igjen.
kassekantele
(1997-11-11): strengeinstrument man kan bygge selv.
kasteball
(2000-02-23): person der to eller flere offentlige instanser stadig henviser vedkommende til hverandre, uten å kunne gi vedkommende noen hjelp.
ketchupvane
(1999-08-18): enkelte mennesker er blitt så avhengige av ketchup, salt, pepper, eller andre krydder, at de er nødt til å bruke det på nærmest all slags mat, selv om de ikke er vant med den eller aldri har spist den før. Arketypen av et menneske med inngrodd ketchupvane, er en som, når vedkommende blir servert fin fransk mat, omgående dynker det med ketchup, og etterpå sier at det smakte godt.
kive
(1999-05-04): å konkurrere på en gammeldags, hard, gjerne voldelig måte.
kjibbolett
(1999-03-05): man kan høre om den man snakker med, en nordmann eller ikke, på grunnlag av uttalen av kj-lyden. Hvis den er identisk med sj-lyden, kan man gå ut fra at vedkommende må være en utlending.
kjøleskapreparatørspisetest
(1997-09-19): en prøve kjæledyrslanger av og til blir underlagt, for å se om de er i stand til å fortære mennesker som reparerer kjøleskap.
kjøpefest
(1999-01-08): 1. å ha høyt pengeforbruk. 2. den floden av salg og tilbudsvarer som kommer etter nyttår.
kjørestrøm
(1997-10-15): i en historie fra det gamle Televerket, der de skryter av seg selv, oppdager en dame at det er en lastebil på togskinnene. Hun ringer straks til NSB og ber dem slå av kjørestrømmen, slik at toget stopper.
knas
(1999-08-27): en lyd som kommer når noe sprøtt går i stykker.
knot
(1999-03-23): det å tale på en ikke-innfødt måte, gjerne gebrokkent eller med svært sterk aksent.
kolofenomenormt
(1999-03-02): helt utrolig bra.
kondombadehette
(1998-11-17): badehette av Latex eller silikon, som er helt glatt og sitter stramt på hodet.
korreksjonsfeil
(1998-08-26): rettelse som i seg selv trenger en rettelse. Dette kommer enten av at verken det første eller det andre forsøket lyktes, eller at den første versjonen faktisk var rett, og hele retteoperasjonen var et feilgrep.
krakking
(1997-10-20): 1. Det man gjør med olje for å spalte den opp i enklere hydrokarboner. 2. Det man gjør med mat for å spalte den opp til en mer lettfordøyelig masse.
kram
(1997-10-07): fast, lett formbar. Brukes f. eks. om snø eller deig, men aldri om mennesker.
kransarterie
(2000-02-10): en pulsåre som ligger rundt hjertet for å forsyne det med blodet det trenger for å kunne arbeide.
krengetog
(1999-10-05): tog som er konstruert for å legge seg innover i svingene, slik at sentrifugalkreftene virker nedover i stedet for sidelengs. Denne teknikken gjør at toget ikke har behov for å bremse ned i svingene, og gjør dermed at det kommer raskere fra A til B.
krestomati
(1998-11-30): samling av utvalgte tekststykker. Ofte brukt om lesebøker for å lære fremmede språk.
kuruke
(1999-08-20): en blanding av møkk og urin fra storfe, som ligger igjen på bakken.

L

likegladsprøyte
(1999-05-25): et slags narkotikum som sløver bevisstheten. Brukt for å døyve smerter.
lir
(1998-09-23): et verb som hittil bare har blitt brukt i det faste uttrykket det lakker og lir.
litteraturdag
(1999-09-01): dag hvor man har mye med det skrevne ord å gjøre.
ljom
(1999-03-19): kraftig, vedvarende gjenklang, f. eks. mellom fjellvegger.
luktfjerner
(1998-09-14): et folkelig norsk ord for deodorant. En luktfjerners virkemåte går paradoksalt nok ut på å tilføre en sterkere lukt, slik at kroppslukten undertrykkes.
lumpen
(1998-12-08): 1. som oppfører seg på en slem, ekkel og ubarmhjertig måte. 2. (konservativt riksmål) bestemt form entall av "lumpe" (lompe, potetkake).

M

mafia
(1997-10-13): 1. kriminell bande som opprinnelig ble opprettet som et slags "reservepoliti" i områder med for lite politi, men som etter hvert ble helt korrupte. 2. rollespill der deltakerne for utdelt roller som "landsbyboere" (mesteparten) "mafia" (noen få) og "Karashaki(sp?)" (bare én). Landsbyboerne får sjansen til å henrette én person hver dag (i spilltid), og mafiaen får sjansen til å henrette én person hver natt. Bare mafiaen selv, og karashakien vet hvem som er mafia, og hvem som er uskyldig. Nerven i spillet kommer av at man blir nødt til å kunne avsløre de som lyver (hvis man er landsbyboer), og forsvare seg mot anklager (uansett hva man er). Hele tiden under trusselen om å bli tatt ut av mafiaen om natta! Spillet er slutt når, etter en masse blodbad, det ikke er flere igjen av enten mafiaen eller landsbyboerne.
mannefall
(1999-01-14): når store antall menn eller kvinner (eller begge deler) faller fra.
manngard
(1997-10-26): gruppe personer som på en svært grundig måte leter etter en utenforstående person (fortrinnsvis en person som har gått seg bort eller på annen måte er forsvunnet) gjennom terrenget.
markedsliberalisme
(2000-04-14): den oppfatning at høyest mulig velstand bare kan nås ved å gi bedrifter frie tøyler, slik at markedet kan regulere seg selv.
mekre
(2000-01-06): i følge ryktet, noe som geiter ofte gjør.
mén
(1997-10-22): varige skader som følge av ytre ulykker eller voldshandlinger.
mereårig
(2000-03-17): som er over myndighetsalderen.
militæret
(1997-12-16): et sted der man ikke følger den Gylne Regel, lærer at man ikke skal tenke selv med mindre det er livsnødvendig, og lærer å drepe. Det offisielle navnet på denne institusjonen er "Forsvaret", for liksom å dekke over at alle våpen pr. definisjon er ment for angrep og destruksjon.
mobilkran
(1997-09-15): fartøy som bråker noe helt innmari, spesielt når man står i en telefonboks og prater.
morfing
(1999-10-18): teknikk i digital lydbehandling og bildebehandling, der et bilde (evt. lyd) går halvveis over til et annet, ved hjelp av strekking av spesielle punkter (som må defineres av operatøren). Man kan også sette sammen bilder av en gradvis overgang fra et bilde til et annet til en film, og det er dette vi ser i Michael Jacksons musikkvideo Black or White, der forskjellige menneskeansikter ser ut til å ese ut til en deig, og deretter gå over til et annet menneskeansikt.
motkonjunkturpolitikk
(1998-01-06): politikk som går ut på å dempe svingningene i økonomien. I praksis utføres dette ved å bruke mye penger når man har lite, og lite penger når man har mye.
mums
(1999-02-09): 1. lyden som kommer fra en person som mumser. Onomatopoetikon. 2. person som mumser. 3. velsmakende rett som er i ferd med, eller nettopp er blitt oppspist. 4. spesiell avgift i nynorskland. Forkortelse for "meirumsetnadsavgift".
munnskurv
(1998-12-03): smittsom sykdom (heldigvis sjelden) som man ser hos sau og geit. Den kan også overføres til mennesker. Man er pliktig til å rapportere alle tilfeller av munnskurv til veterinæren.
musehuspusbrus
(1997-12-03): en gratulasjonshilsen jeg fikk på en eller annen scene-BBS:
Feir i sus og dus med boller og brus og en mus som er redd for en pus som kan skrus med litt snus!
(Skrevet etter hukommelsen.)

N

nedopp
(1997-10-17): det motsatte av oppned.
negermarsj
(1997-12-17): foreløpig er bare én negermarsj kjent, nemlig Gammel Negermarsj av Knutsen og Ludvigsen.
nips
(1998-09-30): unyttige, billige pynteting. Hvis man ikke vet hva man skal gi i bursdagsgave til en jente, kjøper man som regel nips.
nykke
(1998-10-19): noe man har bare fordi man er slik.

O

oblik
(1999-10-04): i språk som ikke skiller mellom akkusativ- og dativformer: ord som ikke står i nominativ.
obstruksjonsarbeider
(1999-09-09): ekle, slemme mennesker som graver hull i veien, eller sperrer for ferdselen med sine digre mobilkraner.
oksymoron
(1997-12-01): et selvmotsigende ord eller frase. Eksempel: sunnhetssykdommer.
omsider
(2000-02-08): endelig; etter lang tid; etter mye om og men.
oppdage
(1997-09-24): i motsetning til det de fleste mennesker tror, ble ordet oppdage opprinnelig bare brukt om sola da den stod opp om morgenen: "Der oppdager sola!". Men etter hvert gikk dette ordet mer og mer over til en beskrivelse av følelsen man får inni hodet når man lærer noe nytt.
oppunder
(1998-08-25): en av de få "uoffisielle" preposisjonene i det norske språket. Betydningen er den samme som i under, bortsett fra at oppunder impliserer umiddelbar nærhet, eller kontakt, mellom det som er oppunder noe, og det det er oppunder.
over
(2000-01-05): preprosisjon som utrykker at noe ligger høyere enn noe annet.

P

pakning
(1997-10-03): 1. den måten noe er pakket inn på. 2. gummibit ment som tetning/mellomlegg. 3. type fraktaler. (Sierpinski-pakning f. eks. (navnet spiller antakelig på den måten pakninger angivelig blir sprø og hullete på. Selv vet jeg ikke noe om dette.)).
pankromatisk
(2000-03-29): om fotografisk film: som er sensitiv for alle farger. All fargefilm, og det meste av svart-hvitt- film er pankromatisk. Eldre svart-hvitt-filmer, og fotopapir basert på polyeten, er derimot ortokromatisk, som vil si at de ikke kan registrere visse deler av spekteret. Dette gjelder som regel rødt, og grunnen til at man bruker rødt mørkeromslys, er altså at dette er den eneste fargen som ikke kan påvirke fotopapiret.
pannepinne
(2000-03-08): hodemontert innretning som brukes av psykisk utviklingshemmede, eller bevegelseshemmede, for å peke på Bliss-symboler, eller betjene et datamaskintastatur.
panter
(1997-11-02): 1. leopard. 2. en person som skal ut og pante flasker.
papirpenger
(2000-04-13): 1. pengesedler. 2. verdier i aksjer eller opsjoner, altså som man ikke er sikker på om man kan veksle inn i fremtiden. Penger man har "bare på papiret".
passacaglia
(2000-02-16): kontrapunktisk komposisjon som er bygd opp rundt et basstema med variasjoner.
petromax
(1998-09-29): arbeidslampe med kraftig lys, som er drevet av parafin.
piskedame
(1998-01-16): (omtr.) sadistisk kvinne. Da Magnus Itland skrev sin berømte føljetong Magic i Youthnets glansdager, var det en bruker (la oss kalle ham "John" (ikke det at han het det)) som stadig maste på at han burde ta med piskedamer i historien sin. Magnus var ikke rede til å skrive dem inn rett som det var, men han likte tydeligvis idéen. Men da kapittelet med piskedamene endelig kom ut, hadde dessverre BBS-en "John" holdt til på lagt ned, så han fikk aldri lest det.
pissoir
(1997-12-04): avlang metalldings som menn kan tisse i. Den er ikke tilrettelagt for at kvinner skal kunne bruke den. Er ikke det diskriminerende?
plage
(1997-09-17): noe svært ubehagelig (som f. eks. Teenage Mutant Ninja Turtles, som var en internasjonal landeplage).
praltrille
(1999-06-02): forsiring som består av veksling mellom en tone og den tonen som ligger en ters over den.
protuberans
(1999-02-11): slike digre flammegreier som skyter ut fra sola, eller andre stjerner.
putevarsamling
(1997-11-18): i en svart-hvit galehusfilm jeg så på NRK, opplevde de at putevarene på diverse avdelinger litt etter litt forsvant. Etter hvert fant de ut at årsaken var at en av pasientene hadde begynt å samle på dem. Pasienten var forresten en rasist, som trodde han var hvit, men som fysisk sett var svart.
putt
(1998-12-11): i golf: det å sende ballen i et hull fra en kort avstand.
påskefirehånd
(1997-12-19): det diametralt motsatte av juletrefot.

Q

R

rasp
(1997-09-10): 1. et redskap man rasper med. 2. den egenskapen at noe er raspende (eks. "Den stemmen var full av rasp!")
ravgal
(1999-03-22): 1. svært sinnssyk. 2. så sinnssyk at man raver rundt omkring
ravgul
(1999-02-18): en bestemt farge.
rektorhale
(1999-01-18): 1. noe ikke mange vet, er at rektorer, bak deres tilforlatelige ytre, er fryktelige vesener med hoggtenner, horn og hale. 2. inspektør I (rektors stedfortreder).
retroaktiv
(1999-02-05): tilbakevirkende. F. eks. retroaktiv kontinuitet, som blir brukt i forskjellige typer fiksjon, som f. eks. såpeoperaer, tegneserier, og limfrest litteratur ellers. Nye forhold el. oppdagelser setter til side eldre antakelser eller hendelser. Et eksempel på dette er da Superman døde i et seriehefte, men da det senere viste seg at han ikke "egentlig" var død.
ringvirkning
(1999-09-15): en del av et sett kjedereaksjoner som kommer som konsekvens av en bestemt hendelse, som ofte tilsynelatende er ubetydelig. Ordet tegner selvsagt et bilde av dette som ringer som sprer seg i et stille vann, etter at noen har sluppet en stein i det.
risengrynsgrøtettersmak
(1998-11-23): den smaken man får i munnen når man spiser kokte ris uten noe til.
rituell
(1997-11-05): noe man gjør til bestemte tider på bestemte steder, uten bestemte grunner.
rockefoten
(1997-12-08): en kroppsdel det kribler i når man hører god musikk.
rokopasjonsmetoden
(1998-09-02): practical joke som går ut på, sånn rent tilfeldig, å blande et ikke-eksisterende fremmedord inn i talen. Hvis anvireksjonen lykkes, vil offeret late som om det forstår ordet, og oppføre seg deretter.
rotnorsk
(2000-01-19): det som kommer fra mor Norges hjerterøtter.
rug
(1999-05-03): en kornsort.
rutebilstasjon
(1997-10-14): Så gi mæ en ruglete påmmfri med en blandings og en Thousand Island! Så ska æ knuse en Blærums-soss, for dæ, min venn! For rutebi-hi-hilstas-jonen! (Hvis du ikke forstod noe av dette her, sjekk Lille Lørdag.)
ruvende
(1999-08-25): svært stor eller høy. Om personer: som har svært stor betydning.
rødforskyvning
(1997-11-21): et naturfenomen der stjerner som fjerner seg vekk fra oss, får spektrallinjene sine forskjøvet mot den røde delen av spekteret pga. Doppler-effekten. Siden universet utvider seg, har stjernenes hastighet sammenheng med avstanden fra oss, og man kan regne seg fram til en stjernes avstand ved hjelp av rødforskyvningen.
røntgensyn
(1999-03-17): evne til å se gjennom faste gjenstander. Mange superhelter, f. eks. Superman, har dette. Jeg har skrevet en sang som omhandler nettopp dette.
rågjengeri
(1998-10-09): å gå på en ureglementert, uvettig måte. Kan straffes med inndragning av skoene.

S

saliggjørende
(2000-03-13): som gjør en skikkelig glad og lykkelig, gjerne på en åndelig måte.
samizdat
(1998-09-01): russisk ord, som betyr, direkte oversatt, "selvpubliserende". Uttrykket brukes om undergrunnslitteratur (eller andre uttrykksformer), fortrinnsvis forbudt sådant, som publiseres gjennom uformelle kanaler, som f. eks. fotokopiering. Uttrykket oppstod under kommunisttiden. Et godt eksempel på samizdat her i Vesten, er det velkjente lydopptaket med mannen som skal reparere en vaskemaskin, og banner nesten konstant under prosessen. Samt de slibrige vitsetegningene som sprer seg via telefax fra kontor til kontor (Å, bare innrøm det! Du distribuerer dem du også!).
selvutløser
(1999-05-18): på kamera: innretning som gjør at lukkeren åpnes automatisk, som regel vha. tidsinnstilling, men også i forbindelse med naturfotografi: at dyret man skal ta bilde av tråkker på en bryter, og således utløser kameraet.
siloremfåbugtypankjvøhdæ
(1997-10-06): rekkefølgen til bokstavene, som vi lærte i første klasse. Angivelig var grunnen til denne omstokkingen av alfabetet at vi skulle begynne fort å lage ord ("Si is! Si lis! Si silo! Si los!").
simuk
(1998-09-09): det som ligger midtveis på skalaen mellom musikk og lydeffekter. Konnotasjonen er at musikken klippes opp, og delene flyttes om hverandre.
sjarmtroll
(1999-02-02): person med svært søtt utseende.
sjau
(2000-02-17): tungt, besværlig drittarbeid, som gjøres med få eller ingen avbrudd.
sjøbein
(1997-11-06): en spesiell type bein sjøfolk er utstyrt med, så de ikke skal bli så sjøsyke av all sjøgangen.
skademelding
(1997-11-05): uutømmelig oppkomme av morsomme formuleringer.
skalk
(1998-12-07): 1. på brød og bakervarer som er avlange, og skjæres opp i skiver på tvers: endestykke. Den skiva det er mest skorpe på. Problematisk fordi den har astandard form (og får f. eks. koldtbord og andre anretninger til å se uskjønne ut), mens man likevel ikke kan kaste dem. Hvis man sprøsteker skalker, eller lar dem ligge uinnpakket over en viss tid, kan man få kavringer. 2. hatt som er formet som en skalk (betydning 1), for eksempel bowlerhatt. Bør ikke stekes.
skinnhellig
(2000-01-21): som bare tilsynelatende er hellig.
skral
(1999-09-06): ikke særlig bra, mangelfull, dårlig; veik, som har dårlig helse.
skurekrem
(1999-04-16): substans som inneholder vaskemidler, men også små partikler, som er ment å hjelpe til med å fjerne skitt fra faste gjenstander.
skvær
(1999-06-04): skikkelig, ordentlig, rettferdig, real.
sleivspark
(2000-01-08): 1. spark utført med sørpe, gjørme, eller noe annet sleipt som underlag. 2. kritikk som er litt på kanten.
slesk
(1999-05-28): slu, utspekulert, ekkel, ond.
slikke
(1997-12-10): 1. spise med tungen. 2. [sensurert i hht. norsk lovgivning] med tungen.
slagsmål
(1997-10-24): før i tida snakket man tre slags mål i Norge: riksmål, landsmål, og slagsmål. Man snakker fremdeles tre slags mål, men riksmålet og landsmålet har byttet navn til Bokmål og Nynorsk.
smøring
(1999-01-15): 1. noe som brukes for å få noe til å gå glattere. Glidemiddel, lubrikant. 2. bestikkelse. 3. penger man betaler som bestikkelse.
sort
(1999-06-09): 1. det svartfargen kalles i høyere sosiale lag. 2. type, merke, klasse.
spant
(1999-06-08): den delen av et skip som har samme forhold til kjølen som ribbeina har til ryggraden.
spatel
(1997-10-07): det navnet en ispinne får, når det brukes av doktoren til å undersøke halsen.
sperreballong
(2000-01-25): 1. ballong som er så stor at den kan brukes til avsperring. 2. ballong som er så stor at folk sperrer opp øynene når den seiler forbi.
spesialforpleining
(2000-01-12): å få noe som andre ikke får, fordi man har mer behov for det enn andre.
splid
(1998-09-16): en gammeldags, klisjépreget form for uvennskap.
sprøytenål
(2000-05-03): den delen av en kanyle man stikker inn i det man skal stikke den inn i.
spyttforskning
(1997-10-02): undersøkelse av konsistensen til munnhulens sekreter.
staur
(1997-11-10): en stokk på landsbygda.
staffeli
(1997-10-23): et slags vertikalt (eller nesten-vertikalt) bord som man legger et lerret man skal male på, på.
stasjonsbydialekt
(1998-11-27): dialekt som snakkes på sted som er et transportknutepunkt for regionen. På grunn av innbyggernes stadige kontakt med personer utenby(gd)s fra, utvikler de en dialekt som har en mindre grad av særegenhet enn de omkringliggende by(gd)er. Dette er en fordel, i og med at talerne av stasjonsbydialekten vil oppleve en mindre grad av mobbing og hets fra folk utenbygds fra, fordi stasjonsbydialekten vil lyde mer eller mindre "normal" og standardisert for dem. En ulempe er at særtrekkene ved den opprinnelige dialekten gradvis vil forsvinne.
stev
(1999-09-23): det folkevisene har i stedet for refreng.
sti
(1999-10-22): i motsetning til en vei, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Etterhvert som svakt nedtråkkete linjer har begynt å synes, vil senere vandrere prøve å holde seg til disse linjene, og de vil etter hvert utvikle seg til helt distinkte stier i terrenget.
streifhann
(1997-10-20): i Magnus Itlands teori om trekjønnete vesener, har man to slags hanner, som befrukter samme slags hunn. I artikkelen hans heter det:
Hos menneske, mange sangfuglar, og nokre få andre dyreartar er det ganske vanleg at begge foreldrene heng saman og tar del i oppfostringa av ungane. Vil alle tre foreldrene henge rundt og prøve å oppdra ungane? [...] Men vi kan også tenke oss at den eine hannen er langt sjeldnare. Dette vil kreve ei større gruppe i utgangspunktet, men ha den fordelen at ein kan klare seg med færre ungar. Streifhannen vil kunne feie over dusinvis av hoer, medan buhannen vil halde seg til ei (stort sett). [...]
stueren
(1999-04-12): 1. om husdyr: som er trent opp på en slik måte at de ikke har avføring inne i hus. 2. som er ment å være så rent at det kan være inne i et hus (f. eks.: et kjøleskap, i motsetning til en bilmotor). 3. (metaforisk:) som ikke i noen grad er i strid med den gjeldende moral (f. eks. Barne-TV, i motsetning til nattfilmene på TV 1000).
støvelhav
(1999-05-27): stort område nært land som er så grunt at man kan gå med høye støvler der uten å bli våt.
støvelskarp
(1997-11-26): hvass som snuten på en støvel.
støvsugerdidgeridoo
(1999-02-17): blåseinstrument laget av rør til støvsugere (dvs. stive rør av plast eller metall, ikke bøyelige slanger). Brukes blant moderne, vestlige stammefolk.
ståk
(1998-09-18): lyd som består av bråk og støy, eller dens opphav. Også i overført betydning (tumulter o.a.).
sunnhetssykdommer
(1997-11-28): sykdommer man får av for høy levestandard. Eks.: astma og allergiplager.
superhjertesmerteord
(1999-10-08): sentrallyrisk ord som ligger svært nært lyrikkens sentrum.
surpomp
(2000-04-03): person som permanent eller midlertidig mangler evnen til å se lyst på ting.
svabre
(1997-09-29): det man bruker en svaber til.
svada
(1999-06-10): tull, tøv, pisspreik; som ikke gir mening.
svart-svart-neger
(1997-10-27): neger som er helt svart i huden (så svart at det går i blått) i motsetning til en neger som bare er brun.
sveiv
(2000-03-14): en innretning som man kan dreie på for å overføre mekanisk kraft.
synekdoke
(1999-03-09): en form for metonymi der et begrep erstattes av nesten nøyaktig det samme begrepet. De mest vanlige former for synekdoke er: en del for et hele, eller omvendt; noe konkret for noe abstrakt, eller omvendt; et individ for en klasse, eller omvendt; eller et material for et produkt, eller omvendt.
syreangrep
(2000-01-31): ifølge tyggegummiprodusenter, det som skjer inni munnhulen hver gang man har spist.
søplekjører
(1997-11-03): 1. person som kjører søppel. 2. person som kjører og søpler samtidig.

T

tannknekkeren
(1997-10-10): en sjokolade (eller rettere sagt, et sjokoladebilde), oppfunnet av Odd Agdar Salamonsen. Bildet eksisterer dessverre ikke lenger, og sjokoladens innhold er for lengst blitt borte i historiens tåke.
tarmkikkert
(1999-01-26): endoskop. Bøyelig rør, med en kjerne av glassfiber, som brukes for å undersøke kroppens hulrom.
taubane
(1997-09-16): fartøy som er tryggere enn fly, men som mange ikke tør å reise med, selv om de ikke har flyskrekk.
tenkevansker
(1998-09-10): medfødte vanskeligheter for å tenke. Begrepet stammer fra en ikke-navngitt person som under et møte, etter opplesning av et brev, utstøtte følgende kommentar: "Han må ha hadd skrive- og tænkevansker, han så har skrevv dettan!".
terrin
(2000-01-04): en bolle man spiser suppe av.
terskel
(2000-03-09): den nederste delen av en dørkarm, når denne ligger noe høyere enn gulvflaten enten på den ene eller andre siden av døren.
testosteronrus
(1999-03-15): årsaken til og virkningen av seksuell opphisselse hos menn.
tidtrøyte
(1998-10-16): noe man gjør for å trette ut tida når man kjeder seg.
torg
(1999-10-19): markedsplass under åpen himmel, ofte der mange forskjellige enkeltpersoner fallbyr sine varer, i stedet for ett enkelt firma.
trafikkmaskin
(1998-10-14): da jeg og foreldrene mine var på vei til Breivika campus for å besøke Nordlysplanetariet, kom vi plutselig over et trafikkskilt som påstod at man skulle kjøre til høyre for å komme til universitetet, selv om vi med våre egne øyne kunne se planetariet til venstre. Dette virket svært merkelig, helt til vi oppdaget at vi var havnet i en skikkelig trafikkmaskin, som gikk i 270 graders bue og førte oss opp mot universitetet likevel.
traksjon
(1999-03-08): det framdriftsprinsippet som går ut på direkte kontakt mellom framkomstmiddelet og mediet. Vanlige eksempler er fjellklatrere på en fjellvegg, bildekk på veien, eller åretak i havet.
trakte
(2000-02-11): helle en væske gjennom et filter med et pulver i, i den hensikt at væsken skal bli en mettet oppløsning av pulveret i filteret (det som blir liggende igjen, er jo det som ikke har latt seg oppløse).
trangføring
(2000-02-22): sted i en fuge der stemmene blir introdusert svært raskt etter hverandre. Brukes vanligvis for å piske opp stemningen.
tratte
(1999-01-06): veksel som forplikter andre til å betale, i motsetning til en egenveksel, som, som navnet tilsier, er forpliktende overfor en selv.
travel
(2000-04-25): 1. om person: som føler at en har dårlig tid; stresset. 2. i overført betydning: hektisk, oppjaget, stresset, der mye skjer på én gang.
traversere
(2000-01-07): hvis man på en svært systematisk, ryddig og ordentlig måte går gjennom noe, sier man at man traverserer det. For eksempel: traversere et katalogtre, traversere en labyrint.
tremannshånd
(1998-11-09): når tre personer har en privat samtale (uten at andre blandes inn).
tremulere
(1998-08-27): når man ikke vil innrømme at man skjelver i buksene, sier man at man tremulerer. Forhåpentligvis har kommunikasjonspartneren ikke stort nok vokabular til å forstå denotasjonen av ekspresjonen, og persepsjonen blir således eliminert i løpet av den sensoriske filtreringsprosessen.
trengsel
(2000-03-10): en følt tilstand av å ha altfor lite plass, som regel fordi man har altfor mange mennesker tett innpå seg.
trette
(2000-02-07): en gammeldags form for krangel.
trikin
(1997-11-20): et lite udyr så nifst at det godt kunne fått sin egen X-Files-episode. Trikiner er parasitter, som lever i tynntarmen på dyr eller mennesker, og føder levende unger (larver) der. Larvene går med blodstrømmen til musklene, hvor de kapsler seg inn. Når kjøtt med trikiner blir spist uten å ha blitt kokt eller stekt skikkelig, havner de i tarmen igjen, og blir kjønnsmodne. Uh-oh... Trikinose (sykdom der man har trikiner i musklene) forekom forholdsvis ofte før i tida, ved at mennesker spiste svinekjøtt som ikke var skikkelig kokt eller stekt. Offentlig kontroll har heldigvis medført at man ikke lenger ser det hos mennesker.
trommevirvel
(1999-04-14): en svært rask, repetert sekvens på et perkusjonsinstrument. Trommevirvelen er en lydkulisse som referer til den spenningen man føler når en sirkusakrobat skal til å gjøre noe virkelig vanskelig. En annen, men ikke fullt så viktig bruk av trommevirvelen, er i militærmarsjer og annen janitsjarmusikk.
trosfelle
(2000-01-18): 1. en person som har samme tro som en selv. 2. en felle som er satt opp for å lokke godtroende mennesker inn i skumle sekter.
trost
(1999-06-11): medlem av trosteslekten, som hører inn under trostefamilien. I norge har vi 6 arter: gråtrost, duetrost, måltrost, rødvingetrost, ringtrost og svarttrost. Spesielt måltrost og svarttrost er kjent for vakker sang.
trumf
(2000-05-09): 1. den fargen i et kortspill som etter spesielle regler, og bare for det inneværende spillet, blir regnet som sterkere enn alle andre kort av alle verdier. 2. (etter betydning 1) ett av de utallige bonuskortsystemene i Norge.
trøble
(1998-10-08): å lage bråk eller spetakkel. Å egge til slåsskamp.
trått
(2000-03-28): som går langsomt, tungt eller treigt. Kun brukt om manuelt arbeid.
tusenårsfalken
(1999-02-26): Han Solos romskip i Star Wars- filmene.
tussete
(1999-09-29): 1. som en tusse (norsk fantasivesen), 2. lettere mentalt forvirret.
tverke
(1997-09-10): et sted ting ikke bør gå på (men det gjør ingenting at noe går i tverke, pussig nok).
tåregaffel
(1997-09-08): redskap som brukes til å holde tårer på plass, i motsetning til årer.
tviste
(2000-02-14): det en vanlig uenighet blir til, når man har gått rettens vei.
tølper
(2000-05-15): ubehøvlet person av lavere sosial rang.

U

uavhendelig
(1997-12-11): eid på en slik måte at det ikke kan gis bort. F. eks. er min arm uavhendelig, siden den fremdeles ville være "min" arm hvis jeg sagde den av og gav den til deg. På samme måte tilhører Norge Det Kongelige Norske FolkTM, uansett om det skulle bli hærtatt av en Ond Fremmed MaktTM.
underfundig
(1999-10-25): svært morsom, men uten å kalle på latteren.
undermåler
(1998-09-04): person som intellektuelt sett er under gjennomsnittet, men som ikke er dum nok til å kalles idiot.
urpratur
(1998-11-10): islandsk, slik det blir snakket av norske ungdommer. Nesten hvert ord endes med -ur. Resultatur ser ut på denne måtur. Idiotiskur, ikke santur? Når en person gjør det til en vane å snakke på denne måten, sies det at han er "blitt helt urpratur".

V

valen
(1999-09-03): 1. kampplassen. 2. stredet som er tørt når det er fjære sjø, men som man må vade over når det er flo. 3. om kroppsdeler: nummen eller følelsløs pga. kulde.
valke
(1999-09-14): omtrent det samme som en rynke, bare at den er mye større, og at det er fett i den.
vangsgutt
(1998-10-15): en av hovedpersonen i den norske tegneserien Vangsgutane.
vankelmodig
(1998-08-27): 1. om bord e.a. møbel: som ikke kan stå støtt, ustabilt. 2. om person: ustadig, med svært svingende humør.
vannblemmedreneringsingeniør
(1997-10-09): person spesielt utdannet i å fjerne vannet fra blemmer.
vanvann
(1999-02-01): dårlig drikkevann.
varlig
(2000-02-21): på en forsiktig måte.
varmpost
(1999-01-22): en internet-tjeneste som tilbyr gratis (reklamefinansiert) e-mailkonto. Begynte som et selvstendig selskap, men er nå overtatt av Mikromyk. Bedre kjent under sitt engelske navn, Hotmail.
vedgå
(2000-03-27): når man sier at man har gjort noe galt, men det man har gjort ikke er så galt at man trenger å bruke ordet "tilstå", sier man at man "vedgår" det.
vektor
(1997-11-12): mannsnavnet "Viktor" på nordlandsdialekt.
velfødd
(1999-09-10): et gammelt ord for "overvektig".
venerisk
(1998-09-17): som har med kjønnslivet å gjøre.
verdensvant
(1999-02-08): som er blitt så vant til å være levende at vedkommende ikke tenker over hvor fantastisk verden egentlig er. Det motsatte av en filosof.
vergeløs
(1999-10-20): som ikke kan forsvare seg selv.
verpe
(1999-05-21): om høns eller andre fugler som holdes som husdyr: legge egg. Brukes vanligvis ikke om ville fugler eller om krypdyr.
versting
(1999-08-23): person som man antar har kjørt seg fast i sin kriminelle løpebane for godt.
vervepremie
(1998-11-25): gjenstand man bestikker personer med, for å få dem med i en forening (bokklubb eller lignende). Den opprinnelige meningen med vervepremien var å påskjønne personer som får andre til å bli med i foreninger, men erfaring har vist at det kan være vanskelig å få personer med i foreninger uten tilgift.
verk
(1999-04-19): det norske språks muligens mest versatile ord og ordfragment. Enkeltstående kan det bety: 1. smerte. 2. betennelse. 3. materie. 4. noe som er gjort. 5. sted der man gjør noe. Ordet "verk" har også stor nytte som ledd i sammensetninger.
vidd
(2000-03-15): tilbøyelighet til å si morsomme ting.
visus
(2000-04-10): synsskarphet. Uttrykkes som forholdet mellom synsavstanden en synshemmet trenger for å kunne se noe skarpt og synsavstanden en person med normalt syn trenger for å se det samme. For eksempel vil en person som trenger å gå på 7 meters avstand fra en synstavle for å se det samme som en med normalt syn ser på 10 meters avstand, ha en visus på 10 : 7 = 0,7.
vitamin
(2000-01-14): fellesbetegnelse på en rekke stoffer som kroppen vår ikke kan produsere selv, men må få tilført fra maten i små mengder.
vokseverk
(1998-11-26): smerter barn får, som oftest om natta, fordi deres forskjellige typer kroppsvev ikke klarer å holde tritt med hverandre i vokseprosessen.
voldsverkloven
(1998-01-12): en foreslått lov som er ment for å begrense dataprogrammers kompleksitet (voldsverk er et uttrykk som betyr, omtrent, "noe som er kraftigere enn det trenger å være"). Dessverre har motstand fra emacs-entusiaster hindret loven fra å bli satt i kraft.
vralte
(1997-11-19): et ganglag.
vrang
(1999-03-26): 1. galt, ukorrekt; umoralsk. 2. vrengt (dvs. snudd slik at utsiden vender inn, og omvendt).
vrede
(1999-05-12): en gammeldags eller guddommelig form for sinne.
vrien
(1999-05-31): vanskelig, tungvint, gjenstridig; uten samarbeidsvilje.
vrist
(1999-04-23): ankelledd. Må ikke blandes sammen med engelsk wrist, som betyr håndledd.
vås
(2000-03-16): det rene, skjære vrøvl.

W

wunderbaum
(1999-04-13): en type luktfjerner; luktetre. Pappskive formet som et bartre, impregnert med spesielle luktstoffer. Treet kommer i forskjellige farger, hver med sin spesielle lukt. Brukes av rånere og andre bileiere som hengende pynt i sladrespeilet.

X

Y

Z

Æ

Ø

ødsel
(2000-04-05): om personer: svært uøkonomisk; som bruker mange penger til relativt unyttige ting.
øhu
(1998-09-15): et ord man ytrer når man lider av tørrhoste.
ølkrig
(2000-03-24): 1. innbitt kamp mellom to eller flere ølprodusenter om markedsandeler. 2. politisk eller annen diskusjon der helling av øl over hodet på motstanderen brukes som et av virkemidlene.
ørkenkraft
(1998-01-15): kraft som utvinnes av ørkenen, i motsetning til av vann. Eks.: solkraft.
øyrikeinnvåner
(1997-12-15): det vesterålinger og lofotinger kaller seg for når det er for flaut å innrømme at de kommer fra Vesterålen eller Lofoten.

Å

ågerkarl
(1999-03-25): lurendreier, bondefanger (dvs. som lurer (i overført betydning, "fanger") bønder). Person som man lett kan komme til å kjøpe katta i sekken av.
åletrang
(2000-01-28): om klesplagg: 1. som er så trang at man må åle seg inn i dem. 2. som er så trang at man ligner på en ål når man har dem på.

Opphavsretten til Dagens Ord, og alle varemerker, inkludert "Dagens OrdTM" og "Ett ord om dagen holder logopeden borte!TM" tilhører
Arnt Richard Johansen.