Arnt Richard Johansen's home page

Kakebaking som straff

Da jeg lette gjennom bokhylla for å finne noe å lese på før jeg gikk og la meg i går kveld, fant jeg noen sammenstiftede A4-ark klemt inn mellom to tidsskriftkassetter. Den tynne blekka viste seg å være utkast til samarbeidsavtale for EiT-gruppa vår fra 2004.

Den såkalte samarbeidsavtalen brukes visst fremdeles i Eksperter i Team. EiT er jo et temmelig spesielt fag i universitetssammenheng, siden alle på hver gruppe får samme karakter. Det er derfor viktig å sørge for at arbeidet blir rettferdig fordelt, og at eventuelle konflikter blir løst før de fører til at grunnlaget for karaktersetting faller bort. Hensikten med samarbeidsavtalen er å regulere dette, men forslaget til standard avtale beskrev et rigid kontrollregime av en annen verden (dette ser ut til å være den nåværende versjonen, men slik jeg husker det fra 2004 var det enda verre). Gruppa vår bestod av veldig flinke og fornuftige mennesker, så vi radbrakk standardavtalen til den ble akseptabel for oss – og altså helt forskjellig fra den opprinnelige. Jeg skal ikke gå særskilt inn på detaljene, men ville bare dele med dere en paragraf jeg likte spesielt, fordi den var skrevet så bra:

5.1. Tiltak ved mislighold
Kommer man 20 minutter eller mer for sent, skal man servere kake på neste ordinære møte. Kaken skal ikke inneholde marsipan eller nøtter, skal inneholde høyst moderate mengder fløtekrem, og det skal være nok til alle. Kaken skal være hjemmebakt. Subsidiært kan en kake kjøpt på bakeri eller konditori godtas, såfremt den er av tilsvarende eller høyere kvalitet enn en hjemmebakt kake.

Det var ingen som kom for sent i løpet av hele semesteret, så den kom aldri til anvendelse. Dessverre.

[Thursday, May 25, 2006 @ 19:25] | [] | # | G